Pirkimo internetu taisyklės

Pirkimo internetu taisyklės
1. Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas e-parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir pažymėjęs varnelę, kad yra susipažinęs su taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Patvirtinti Užsakymą”.

3. Pirkėjo duomenų apsauga

Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama Parduotuvėje yra renkama tam, kad:

 • Apdoroti pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymus.
 • Išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.
 • Įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
 • Gavus kliento sutikimą informuoti el. paštu arba telefonu apie parduotuvės naujienas.

Parduotuvės panaikinimo atveju visi surinkti vartotojų duomenys yra negrįžtamai sunaikinami.

4. Pirkėjo teisės

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje šių Taisyklių ir Parduotuvės nustatyta tvarka.
Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties, sudarytos su Parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos

Prekių grąžinimo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.
Prekių grąžinimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

Pirkėjas, norėdamas grąžinti kokybišką prekę, padengia visas transportavimo išlaidas.

5. Pirkėjo įsipareigojimai 

Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.
Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti.
Pirkėjas, naudodamasis Parduotuve, įsipareigoja paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą bei kitus prekių pristatymui būtinus duomenis.

5. Pardavėjo  teisės

Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.
Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui, nutraukti paslaugų teikimą, keisti parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį.
Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti  elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, gavęs sąskaitą apmokėjimui to nepadaro per 3 (tris) darbo dienas.
Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu vėliausiai kitą darbo dieną nuo užsakymo pateikimo dienos.  Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.

Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas.

6. Pardavėjas įsipareigoja

Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas bei apmokėtas prekes jo nurodytu adresu.
Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu apmokėjimas jau buvo atliktas.

 

Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Grąžinimo / plano atšaukimo taisykės

Bendrosios nuostatos

 • Vairavimo egzaminai, VšĮ, 304447343, PVM kodas LT100014194216, Kęstutis Videikis, direktorius, Taikos pr. 17-20, Klaipėda 91140, Lietuva, Bankas SWEDBANK, SWIFT kodas: HABALT22, Banko sąskaitos Nr.: LT797300010151031417, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre („Pardavėjas“).

 • Pardavėjas šiuo dokumentu patvirtina sudarytą sutartį tarp Pardavėjo ir Pirkėjo bei išdėsto informaciją, privalomą pateikti Pirkėjui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 • Šis dokumentas nustato prekių ar paslaugų (toliau – prekė), grąžinimo ir keitimo sąlygas bei tvarką.

Pinigų grąžinimo garantija

 • Pirkėjas gali grąžinti kokybišką prekę ir atgauti už ją sumokėtus pinigus (pinigų grąžinimo garantija) per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos (jei atitinkamame Pirkėjui pateikiamame dokumente nenurodytas ilgesnis laikotarpis).
 • Pinigų grąžinimo garantija Pirkėjas gali pasinaudoti, jeigu prekės nebuvo naudojamos, yra nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos, išsaugotos jų vartojamosios savybės ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš to Pardavėjo.
 • Prekės, kurios yra supakuotos į vakuuminę pakuotę, siekiant išsaugoti prekės higienines savybes, gali būti grąžinamos tik nepažeistoje vakuuminėje pakuotėje.

Prekės išbandymo laikotarpis ir išbandymo garantija

 • Pardavėjas tam tikroms prekėms gali, bet neprivalo, savo iniciatyva suteikti išbandymo laikotarpį. Tokiu atveju prekės išbandymo laikotarpis nurodomas prekės medžiagoje ir / ar dokumentuose (įskaitant, bet neapsiribojant, reklamoje, skelbimuose, pasiūlymuose sudaryti sutartį, instrukcijose, garantijose ir kt.). Prekės išbandymo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę grąžinti panaudotą kokybišką prekę. Išbandymo laikotarpis galioja tik jei apie tai yra aiškiai įrašyta ar įvardinta prekės medžiagoje ir / ar dokumentuose (įskaitant, bet neapsiribojant, reklamoje, skelbimuose, pasiūlymuose sudaryti sutartį, instrukcijose, garantijose ir kt.).
 • Pirkėjas gali įsigyti išbandymo garantiją prekėms, kurioms pardavėjas pats nesuteikia išbandymo laikotarpio. Tokiu atveju prekės išbandymo garantija yra parduodama kaip paslauga, kurios įsigyjimo patvirtinimas matomas pirkimo dokumente – čekyje arba sąskaitoje faktūroje. Įsigytos išbandymo garantijos trukmė – 30 dienų. Per šį laikotarpį pirkėjas turi teisę pasinaudoti išbandymo garantijos sąlygomis – grąžinti panaudotą kokybišką prekę. Prekė negali būti pirkėjo sugadinta ar mechaniškai pažeista.
 • Norėdamas pasinaudoti išbandymo garantija ir grąžindamas prekes pirkėjas atgauna sumokėtus pinigus už prekes, tačiau už išbandymo garantiją pinigai nėra grąžinami.
 • Pirkėjas turi teisę atgauti pinigus už išbandymo garantiją tik tokiu atveju, jei grąžina nenaudotas prekes ir naudojasi pinigų grąžinimo garantija arba atsisako nuotolinės pirkimo – pardavimo sutarties.

Nekokybiškų prekių grąžinimo taisyklės

 • Įsigijus netinkamos kokybės prekę, Pirkėjas turi LR Civiliniame kodekse ir Mažmeninės prekybos taisyklėse (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 697; 2001-06-11, pakeistas 2014-07-22 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 738) nustatytas teises. Jei Pirkėjas pageidauja, kad būtų grąžinami pirkėjo sumokėti pinigai ir Pirkėjo pretenzija patenkinama, šiame dokumente nustatyta pinigų grąžinimo, prekės keitimo analogiška ar kita preke sąlygos ir tvarka.
 • Nekokybiškų prekių grąžinimas, Pirkėjui yra nemokamas (Lietuvos Respublikos teritorijoje). Jei prekė yra pakuojama, pakavimo išlaidos nekompensuojamos.
 • Teisinė prekės garantija pagal įstatymą yra 24 mėnesiai.
 • Komercinės prekės garantijos terminas yra nurodytas prekės instrukcijoje, kurią Pirkėjas gauna kartu su preke, ar kitame atskirame dokumente, pridedamame prie prekės. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekės pristatymo dienos.
 • Garantiniu laikotarpiu nekokybiška prekė pakeičiama analogiška ar kita kokybiška preke arba grąžinami pinigai. Jei Pirkėjas pageidauja keisti nekokybišką prekę į naują brangesnę prekę, Pirkėjas sumoka padidėjusios kainos skirtumą.
 • Pasinaudojus prekei teikiama garantija, garantinis laikotarpis nėra pradedamas skaičiuoti iš naujo – garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo pirminės prekės pristatymo datos. Laikotarpis, kurio metu Pirkėjas negalėjo naudoti daikto dėl trūkumų, nėra pridedamas prie garantijos termino.
 • Vykdant prekės(-ių) pakeitimą, prekės pristatomos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo priėmimo dienos, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas nesusitarė ir nenumatė kitaip.

Sutarties atsisakymo taisyklės ir tvarka

 • Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta LR Civilinio kodekso 6.22811 st., išlaidų, atsisakyti su Pardavėju sudarytos nuotolinės pirkimo–pardavimo sutarties („Sutartis“). Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis per 14 (keturiolika) dienų nuo dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gavo prekę arba paskutinę prekę (jei sudaroma sutartis, pagal kurią vartotojas vienu užsakymu užsako daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai), arba paskutinę partiją ar dalį (jei sudaroma sutartis, pagal kurią prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis). Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties, Pirkėjas turi Pardavėjui pranešti apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties, pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (paštu Sutartyje nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu regitra@vairavimoegzaminai.lt. Pirkėjas gali pasinaudoti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta atsisakymo forma, bet tai nėra privaloma. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Pirkėjas nusiųstų pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti Sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.
 • Jei Pirkėjas atsisako Sutarties, Pardavėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas praneša apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties, grąžina Pirkėjui iš Pirkėjo gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas. Pardavėjas atlieka grąžinimą naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, išskyrus kuomet prekės pristatymo metu pinigai sumokami kurjeriui – šiuo atveju pinigai grąžinami arba į banko sąskaitą, arba paštu. Bet kuriuo atveju Pirkėjas neturi mokėti jokių su tokiu pinigų grąžinimu susijusių mokesčių.

Pinigų grąžinimo, prekės keitimo analogiška arba kita preke sąlygos ir tvarka:

 • Prieš grąžinant prekes, būtina susisiekti su Kokybės skyriumi nurodytu elektroniniu paštu regitra@vairavimoegzaminai.lt . Kokybės skyriaus specialistas turi nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 9 dienas nuo tos dienos, kai gavo pranešimą apie sprendimą atsisakyti sutarties, Pirkėjui iškviesti kurjerį, kuris atvažiuotų pas Pirkėją jam patogiu metu ir adresu bei paimtų siuntą. Pardavėjas gali nekompensuoti mokėjimo tol, kol atgaus prekę arba turės įrodymų, kad prekė atiduota kurjeriui.
 • Kokybės skyriaus specialistas turi teisę neiškviesti kurjerio Pirkėjui, jei bendraujant su Pirkėju paaiškėja, jog Pirkėjas pažeidė 20 punkte išvardytus reikalavimus.
 • Grąžindamas prekę, Pirkėjas sutinka, kad pagal 20 punkto reikalavimus grąžinta prekė dar kartą būtų įvertinama sandėlyje. Prekei neatitikus šiose Taisyklėse keliamų reikalavimų, prekė yra grąžinama Pirkėjui atgal. Kokybės skyriaus specialistas per 9 darbo dienas turi susisiekti su Pirkėju jo nurodytais kontaktais dėl prekės perdavimo būdo Pirkėjui. Jei grąžinama prekė neatitinka šiose Taisyklėse keliamų reikalavimų, o Pirkėjas atsisako priimti grąžinamą prekę arba prekės nepavyksta grąžinti Pirkėjui ne nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių, Pardavėjas saugo prekę ne ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paskutinio Pardavėjo susisiekimo su pirkėju dėl prekės perdavimo būdo dienos ir pasibaigus šiam terminui tokia prekė yra sunaikinama. Prekių, kurios buvo grąžintos ne pagal šias Taisykles, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

Kokybiškų prekių grąžinimo taisyklės pasibaigus teisės atsisakyti sutarties terminui

 • Grąžinamos tinkamos kokybės prekės privalo atitikti šiuos reikalavimus:
 • Grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje pakuotėje. Reikalavimas grąžinti prekes originalioje pakuotėje netaikomas prekėms, kurioms Pardavėjas suteikia prekės išbandymo laikotarpį arba išbandymo garantiją. Kitais atvejais (pinigų grąžinimo garantijos, nuotolinės pirkimo – pardavimo atsisakymo atvejais) reikalavimas, kad prekė būtų originalioje pakuotėje, taikomas;
 • Grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 • Grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nenaudota (šis reikalavimas netaikomas prekėms, kurioms Pardavėjas suteikia išbandymo laikotarpį arba išbandymo garantiją);
 • Grąžinama prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (šis reikalavimas netaikomas prekėms, kurioms Pardavėjas suteikia išbandymo laikotarpį arba išbandumo garantiją);
 • Turi būti išsaugotos grąžinamos prekės vartojamosios savybės;
 • Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos (įskaitant dovanas ir kitus priedus), kokios buvo Pirkėjo gauta;
 • Grąžinant prekę, būtina pateikti grąžinamos prekės įsigijimo dokumentą, užpildytą prekės grąžinimo dokumentą, kuris Pirkėjui pateikiamas kartu su preke.
 • Jei prekei Pardavėjas teikia priežiūros paslaugas ir / ar suteikia komercines garantijas, tokios priežiūros paslaugos ir / ar suteikiamos komercinės garantijos pridedamos atskirame dokumente prie prekės. Komercinė garantija nevaržo ir neapriboja vartotojų teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę.
 • Jei Pardavėjo aiškiai nenurodyta kitaip prekės medžiagoje ir / ar dokumentuose (įskaitant, bet neapsiribojant, reklamoje, skelbimuose, pasiūlymuose sudaryti sutartį, instrukcijose, garantijose ir kt.), vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties netaikoma sutartims dėl supakuotų prekių, kuriuos buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.
 • LR Civiliniame kodekse ir Mažmeninės prekybos taisyklėse (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 697; 2001-06-11, pakeistas 2014-07-22 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 738) nustatytais atvejais prekės grąžinamos tik jei Pardavėjas sutinka.

Prekių apmokėjimo ir pristatymo tvarka

 • Jei Pirkėjas už prekę moka Pardavėjui avansu visą prekės kainą per pasirinktą internetinį banką, prekės pristatymas reiškia, kad už prekę sumokėta – tokiu atveju Pirkėjas pasirašo atitinkamus dokumentus, patvirtinančius prekės gavimą. Už prekę mokant ne avansu, o grynaisiais pinigais pristatymo / atsiėmimo momentu, yra pasirašomi atitinkami dokumentai, patvirtinantys prekės gavimą ir pinigų už prekę sumokėjimo faktą.
 • Taip pat jei Pirkėjas prekę pirko internetu ir avansu sumokėjo visą prekės kainą per pasirinktą internetinį banką, prekė pristatoma, Pirkėjo pasirinkimu, arba Pirkėjo nurodytu adresu, arba į Pirkėjo pasirinktą parduotuvę. Prekių pristatymo kaina priklauso nuo prekių svorio ir yra pridedama prie bendros užsakymo kainos. Visais atvejais Prekės pristatymo išlaidas (jeigu tokių išlaidų yra) apmoka Pirkėjas.
 • Prekės pristatomos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkėjo užsakymo priėmimo dienos, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas nesusitarė ir nenumatė kitaip.
 • Perkant telefonu už prekę apmokama grynaisiais pinigais, atsiimant užsakymą iš pristatymo tarnybos kurjerio.

Prekės pavadinimas ir pagrindinės savybės yra pateikiamos prekės naudojimo instrukcijoje, pridedamoje prie siuntos, ir / arba elektroninėje parduotuvėje.

Jei Pirkėjas grąžina prekes pinigų grąžinimo garantijos ar prekių išbandymo garantijos atvejais, Pirkėjas turi padengti prekių grąžinimo išlaidas, nebent Pardavėjas nurodo kitaip.